Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/44

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2020 14.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 36/2020 vp; EV 30/2020 vp)

HE 36/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Juha-Pekka Suomi, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295047122
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen