Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/58

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2020 14.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 38/2020 vp; EV 32/2020 vp)

HE 38/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta, lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen