Valtion varallisuuden luovuttaminen LVM/2021/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Väyläviraston irtaimen omaisuuden ja kiinteistön myynti

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Kaisa Kuukasjärvi, Neuvotteleva virkamies p.029 5342030
Asia
Väylävirasto tekee päätöksen valtion irtaimen omaisuuden myymisestä Stora Enso Oy:lle. Luovutuksen kohteena on valtion omistama ja Väyläviraston hallinnassa oleva, Imatralla sijaitseva Harakan ratapiha sekä sillä sijaitseva rautatie-infrastruktuuri eli ratapihan raiteet ja vaihteet, sähkörata ja radan alusrakenteet. Luovutus tehdään käypään arvoon. Luovutettavan omaisuuserän kauppahinta on yhteensä noin 2,067 milj. euroa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa Väylävirastolle suostumuksen valtion irtaimen omaisuuden luovutukseen (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio