Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/75

« Tasavallan presidentin esittely 13.8.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 80/2021 vp; EV 100/2021 vp)

HE 80/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, p. 029 5163495
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työturvallisuuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen