Valtioneuvoston asetus STM/2021/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia
Asetuksen 2 §:n 2 momentin 4 kohtaan, jossa säädetään eri väestöryhmille annettavista rokotuksista, lisättäisiin myös 12 - 15-vuotiaat. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9.8.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Voimassa olevassa asetuksessa nuorin rokotettava ryhmä on 16-29-vuotiaat. Esitettävän muutoksen myötä myös 12-15-vuotiailla olisi mahdollisuus vapaaehtoiseen covid-19-rokotukseen. Vaikka covid-19- pandemia on globaalisti aiheuttanut sairaalahoitoa vaativia infektioita, jälkitauteja ja kuolemantapauksia lapsilla ja nuorilla vähemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä, ovat epidemian vuoksi tehdyt rajoitustoimet vaikuttaneet heidän elämäänsä voimakkaasti. Mikäli rokotusten ulottaminen alle 16-vuotiaisiin nopeuttaa pandemiarajoitusten poistumista, sillä tulee olemaan myös epäsuorasti merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen