Valtioneuvoston asetus STM/2021/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.8.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia
Asetusta muutettaisiin epidemian kiihtymisvaiheeseen tulleiden alueiden (Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat) sekä leviämisvaiheeseen tulleiden alueiden (Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Kymenlaakson maakunnat sekä Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) sekä Ahvenanmaan maakunnan osalta. 3 §:ssä säädetään asiakkaiden oleskelusta ja sijoittelusta. Leviämisvaiheeseen tulleille alueille säädettäisiin asiakkaiden liikkumista koskeva rajoitus sisätiloihin ja pakollinen iistumapaikkavaatimus sisätilojen lisäksi myös ulkotiloihin. 4 §:ssä säädettyjen ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoitusten piiriin lisättäisiin uudet kiihtymisvaiheen maakunnat. Rajoituksen mukaan alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä on rajoitettu sisätiloissa puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Leviämisvaiheen alueille nämä rajoitukset säädettäisiin myös ulkotiloihin. Uusilla kiihtymisvaiheen alueilla otettaisiin käyttöön rajoitus, jonka mukaan anniskelu sallitaan kello 24:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-1. Ahvenanmaan maakuntaan säädettäisiin sama anniskelua ja aukioloaikaa koskeva rajoitus. Leviämisvaiheen alueille säädettäisiin rajoitus, jonka mukaan anniskelu sallittaisiin vain kello 22:een saakka ja vastaavasti sallittu aukioloaika olisi kello 5-23. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.8.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Ravitsemisliikkeisiin kohdistuvaa sääntelyä tarkastellaan viikoittain ja rajoituksia muutetaan alueiden epidemiatilanteen mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen