Valtioneuvoston asetus YM/2021/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaiset toimenpiteet, jotka on hyväksytty Etelämannerta koskevan sopimuksen 43. konsultatiivisessa kokouksessa 24 päivänä kesäkuuta 2021. Toimenpiteet ovat voimassa 22 päivästä syyskuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19 päivänä lokakuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen