Vuokrasopimus PLM/2021/54

« Raha-asiainvaliokunta 11.11.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välistä toimitilan vuokraamista Parkanossa koskevan hallintosopimuksen hyväksyminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jyrki Rihu, p. 029 5140029

Asia

Aitarakenteiden vuokraaminen Parkanossa perustuu turvallisuuden varmistamiseen puolustusvoimissa. Nykyiset aidat ovat vanhoja ja huonokuntoisia, eivätkä täytä Puolustusvoimien normissa määriteltyjä vaatimuksia. Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 15.9.2021 Puolustuskiinteistöjen kanssa Parkanon turvarakenteet uudisrakentamishankketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen (41175). Puolustuskiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 22.9.2021 Parkano turvarakenteet U, Parkanoon. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.12.2022. Sopimuksien mukainen vuokra-aika alkaisi 1.1.2023. Uutta aitalinjaa rakennetaan 11,5 kilometriä ja uutta tielinjaa 3,1 kilometriä. Vanhaa aitalinjaa puretaan 10,6 kilometriä. Ilmakaapelointia muutetaan maakaapeloinniksi 3 kilometrin matkalta ja uusia ajoneuvoliukuportteja rakennetaan 5 kappaletta.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Toiminnalliset Aitojen uusiminen normien mukaisiksi on edellytys tuotantolaitosten varastoinnin käyttöpäätösten jatkumiselle. Tällä on merkittäviä vaikutuksia Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen varastointiin. Hankkeessa puretaan vanhat aitalinjat ja kreosoottikyllästetyt puutolpat ja rakennetaan uudet aidat ja ajoneuvoportit. Uudet aidat on suunniteltu ja mitoitettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Koska osa tiestöstä jää uusien aitalinjojen sisäpuolelle, rakennetaan hankkeessa myös uutta tielinjaa. Teiden rakentamisessa huomioidaan, että liikenne varastoalueille ei käy toisen varastoalueen läpi. Taloudelliset Hankkeen tavoitehinta-arvio on 9 051 182 € (sis. alv:n 24% osuuden, 1 751 842 €, hintataso 9/2021). Hanke on 100% vuokravaikutteinen. Hankkeen valmistuttua 31.12.2022 kokonaisvuokrakustannukset ovat yhteensä 748 288 €/v (sis. alv:n 24% osuuden 144 830 €/v), mikä tarkoittaa 62 357 €/kk (sis. alv).

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.