Raha-asiainvaliokunta 11.11.2021 RV 54/2021

Istunnon ajankohta 11.11.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

11.11.2021 13.19 Päätösluettelo

Sosiaali- ja terveysministeriö

Minna Lehmuskero, Ylimatemaatikko, esittelijä p.029 5163342

Ehdotus vuoden 2022 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistamiseksi