Valtuuskunnan asettaminen STM/2021/217

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maailman terveysjärjestö WHO:n ylimääräinen yleiskokous 29.11.-1.12.2021

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Sarita Friman, Neuvotteleva virkamies p.029 5163349
Asia

Maailman terveysjärjestö WHO:n ylimääräinen yleiskokous järjestetään 29.11.-1.12.2021. Kokous järjestetään hybridikokouksena koronaviruspandemiasta johtuen. Kokous käsittelee ainoastaan kysymystä mahdollisen uuden pandemiavalmiutta ja -vastetta koskevan kansainvälisen sopimuksen neuvotteluiden käynnistämisestä. WHO:n 74. yleiskokous teki päätöksen ylimääräisen yleiskokouksen järjestämisestä toukokuussa 2021. Syksyn aikana yleiskokouksen asettama hallitustenvälinen työryhmä on käsitellyt Covid-19-pandemian toimia arvioineiden riippumattomien ryhmien sekä muiden raporttien sisältämiä ja jäsenmaiden tekemiä suosituksia toimenpiteistä maailmanlaajuisen hätätilannevalmiuden ja -vasteen vahvistamiseksi sekä WHO:n peruskirjaan perustuvista mekanismeista työn toimeenpanemiseksi. Työryhmä antaa ylimääräiselle yleiskokoukselle raportin mahdollisen uuden sopimusinstrumentin eduista. Pandemiavalmiutta ja -vastetta koskevan uuden kansainvälisen sopimuksen aloitteen taustalla on ajatus siitä, että instrumentti tulisi kattamaan sellaisia terveysturvallisuustoimia, joita ei voida toteuttaa nykyisillä mekanismeilla tai niitä kehittämällä. Ylimääräisen yleiskokouksen käsiteltäväksi tulee neuvotteluiden käynnistämistä ja järjestelyitä koskeva päätös, jonka neuvottelut käynnistyvät marraskuun aikana. Kokous keskittyy käsittelemään mahdollisen uuden kansainvälisen sopimuksen tarvetta, mutta valmistelevassa keskustelussa ovat olleet esillä lisäksi Kansainvälisen terveyssäännöstön muuttaminen tarvittavien artiklojen osalta sekä vailla juridista velvoitetta olevat mekanismit kuten WHO:n yleiskokouksen päätöslauselmat. On mahdollista, että valmistelutyötä jatketaan yleiskokouksen jälkeen jokaisella kolmella osa-alueella. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa Maailman terveysjärjestö WHO:n ylimääräiseen yleiskokoukseen 29.11.-1.12.2021 seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja pysyvä edustaja, suurlähettiläs Kirsti Kauppi, Suomen pysyvä edustusto, Geneve Jäsenet pysyvän edustajan sijainen, ministeri Sari Lehtiranta, Suomen pysyvä edustusto, Geneve kansainvälisten asiain johtaja Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö ministerineuvos Eero Lahtinen, Suomen pysyvä edustusto, Geneve lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, sosiaali- ja terveysministeriö johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lakimies Jenna Uusitalo, sosiaali- ja terveysministeriö lainsäädäntösihteeri Elina Tölö, ulkoministeriö erityisasiantuntija Kaisa Lähdepuro, sosiaali- ja terveysministeriö korkeakouluharjoittelija Väinö Ikonen, Suomen pysyvä edustusto, Geneve

Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Maailman terveysjärjestö WHO:n ylimääräiseen yleiskokoukseen 29.11.-1.12.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen