Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/240

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen COVID-19 –rokotusstrategian päivittämisestä

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Taneli Puumalainen, Osastopäällikkö p.029 5163280
Asia

Suomen väestöä suojataan koronaepidemialta tarjoamalla ilmaiseksi rokotteita kaikille, jotka niitä haluavat ja joilla ei ole terveydellistä estettä rokotteen ottamiselle. Hallituksen hybridistrategian mukaisesti rokotuksilla pidetään yhteiskuntaa avoimena sekä turvataan osallisuutta yhteiskunnan eri toimintoihin. Rokotuksilla vähennetään koronavirustapausten määrää koronaan liittyvää sairastavuutta ja vakavaa koronavirustautia (sairaala- ja tehohoito, kuolemantapaukset ja eliniän menetys). Rokotukset turvaavat myös terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä ja palveluiden saatavuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee - nostaa kahden rokoteannoksen saaneiden osuutta väestössä kohdentamalla tehokkaita toimenpiteitä erityisesti niihin väestöryhmiin ja alueille, joilla rokotuskattavuudessa on todettu puutteita - vahvistaa väestön rokotussuojaa tehostamalla kolmansien rokoteannosten antamista - varautua alle 12-vuotiaiden lasten rokottamiseen - arvioida ja tarvittaessa valmistella lainsäädännön muutoksia potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Suomi osallistuu EU:n hankkimien rokotteiden lahjoittamiseen kolmansille maille COVAX:in kautta, noudattaen WHO:n laatimaa oikeudenmukaista allokaatiota ja huomioiden myös humanitääriset ja EU:n naapurimaiden tarpeet. Rokotusstrategia on määräaikainen ja voimassa 30.6.2022 saakka. Strategia päivitetään kevään 2022 kuluessa kun saatavilla on uutta seurantatietoa epidemiatilanteesta, rokotuskattavuudesta ja rokotusten vaikutuksista.

Esitys
Valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen Suomen COVID-19 –rokotusstrategian päivittämisestä
Vaikutukset
Rokotusstrategian mukaisesti rokotuksilla pidetään yhteiskuntaa avoimena sekä turvataan osallisuutta yhteiskunnan eri toimintoihin. Rokotuksilla vähennetään koronavirustapausten määrää sekä koronaan liittyvää sairastavuutta ja vakavaa koronavirustautia (sairaala- ja tehohoito, kuolemantapaukset ja eliniän menetys). Rokotukset turvaavat myös terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä ja palveluiden saatavuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen