Valtioneuvoston päätös SM/2021/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421608
Asia

Covid-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen. Kohonneesta rokotuskattavuudesta huolimatta Suomen sisäiseen turvallisuuteen ja kansanterveyteen kohdistuu edelleen vakava uhka. Uuden koronavirusmuunnoksen nopean leviämisen vuoksi tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet eivät ole yksin riittäviä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Tämän vuoksi on välttämätöntä palauttaa sisärajavalvonta uudelleen. Päätös tulisi voimaan 28.12.2021 klo 15.00 alkaen ja olisi voimassa 16.1.2022 asti.

 

Sisärajavalvonta oli palautettuna covid-19-tartuntatautiepidemian vuoksi myös 19.3.2020–25.7.2021.

 

Sisärajavalvonta palautettaisiin kattavasti Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen.

 

Suomeen saapuvilla olisi oltava mukanaan todistus hyväksytystä covid-19-rokotussarjasta tai EU:n digitaalinen koronatodistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista. Lisäksi edellytettäisiin todistus enintään 48 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.

 

Edellä mainitusta poiketen Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaat sekä Ruotsin Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan maakunnan välisessä liikenteessä matkustavat voisivat saapua Suomeen, jos heillä on mukanaan joko todistus hyväksytystä covid-19-rokotussarjasta, EU:n digitaalinen koronatodistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista tai todistus enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.

 

Todistuksia koskevat edellytykset koskisivat 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. Todistuksia ei edellytettäisi Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantuloon on tässä päätöksessä tarkoitettu välttämätön syy.

 

Päätös sisältäisi valtioneuvoston aiempia päätöksiä vastaavat rajanylitystä koskevat poikkeukset saamelaisten sekä Ruotsin ja Norjan vastaisen maarajan rajayhteisöjen asukkaiden osalta.

 

Sisärajavalvonta kohdennettaisiin rajatarkastusviranomaisten ja terveysviranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

 

Päätöksen sisältö olisi 28.12.2021 klo 15.00 alkaen seuraava:

 

Sisärajavalvonta on palautettu covid-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan vuoksi 16.1.2022 asti Suomen ja kaikkien Schengen-valtioiden välisessä liikenteessä.

 

Suomeen saapuvilla on oltava mukanaan todistus hyväksytystä covid-19-rokotussarjasta tai EU:n digitaalinen koronatodistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista. Lisäksi edellytetään todistus enintään 48 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.

 

Edellä mainitusta poiketen Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaat sekä Ruotsin Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan maakunnan välisessä liikenteessä matkustavat voivat saapua Suomeen, jos heillä on mukanaan joko todistus hyväksytystä covid-19-rokotussarjasta, EU:n digitaalinen koronatodistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista tai todistus enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta.

 

Todistuksia koskevat edellytykset koskevat 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. Todistuksia ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantuloon on tässä päätöksessä tarkoitettu välttämätön syy. Välttämätön syy kuvataan muistion kohdassa ”Käytännön toimenpiteet”.

 

Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu.

 

Sisärajan rajanylityspaikkoja ovat

 

Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla:

 

- Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio

 

Suomen ja Norjan välisellä maarajalla:

 

- Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki

 

lentoliikenteessä:

 

- Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat

- Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet)

 

vesiliikenteessä:

 

- Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat

 

Sisärajan voi ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla jäätä pitkin ilman rantautumista toisen valtion alueelle.

 

Saamelaiset sekä Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaat voivat ylittää maarajan myös muualta kuin tässä päätöksessä mainittujen rajanylityspaikkojen kautta. Mainittu oikeus ei kuitenkaan oikeuta ylittämään rajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, lukuun ottamatta maastoajoneuvoja.

 

Sisärajavalvonta kohdennetaan rajatarkastusviranomaisten ja terveysviranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Päätöksen mukainen sisärajavalvonta aiheuttaa Rajavartiolaitokselle n. 190 000 euron lisäkustannukset viikossa. Myös poliisille ja Tullille voi aiheutua lisäkustannuksia. Sisärajavalvonnalla on myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa liikenteen toimijoihin sekä ulkomaisen matkailukysynnän kautta myös ravintola- ja majoituspalveluihin, kauppaan, rakentamiseen ja elintarviketeollisuuteen. VIRANOMAISET: Rajavartiolaitos vastaa pääosin sisärajavalvonnan suorittamisesta. Päätös edellyttää Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Poliisi ja Tulli osallistuvat sisärajavalvontaan niillä rajanylityspaikoilla, joilla ne muutoinkin toimivat sekä muilta osin erikseen sovittavalla tavalla. RAJANYLITTÄJÄT: Sisärajan ylittäjien on käytettävä päätöksessä mainittuja rajanylityspaikkoja päätöksessä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätös ei merkitse muutosta velvollisuuteen pitää mukana matkustusasiakirjoja. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen