Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/255

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2021 14.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 230/2021 vp; EV 231/2021 vp)

HE 230/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen