Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/163

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2021 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 167/2021 vp; EV 212/2021 vp)

HE 167/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Timo Meling, p. +358 295 049 084

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 2 päivänä toukokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.