Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/163

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2021 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 167/2021 vp; EV 212/2021 vp)

HE 167/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Timo Meling, Hallitusneuvos p.+35 8295049084
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 2 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen