Valtioneuvoston asetus LVM/2022/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Liikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 029 5342124
Asia

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään kiireellisissä tapauksissa annettavista poikkeuksista kuljettajan ajo- ja lepoajoihin tieliikenteessä 30 vuorokauden ajaksi pahentuneen covid-19-tautitilanteen vuoksi. Asetus on tarkoitus tulla voimaan 17 tammikuuta 2022 ja olla voimassa 15 päivään helmikuuta. Kansallisesta poikkeusmahdollisuudesta on säädetty ajo- ja lepoaika-asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa, jossa annetaan jäsenvaltioille kiireellisissä tapauksissa oikeus myöntää poikkeuksia mainitun säädöksen ajo- ja lepoajoista 30 vuorokauden ajaksi. Asetuksen antamisvaltuus löytyy liikenteen palveluista annetun lain 43 §:stä.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.