Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2022/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan asettaminen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, Kaupallinen neuvos p.+35 8295063518
Asia
Kokoonpano Puheenjohtaja: Työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: Erityisasiantuntija Satu Ylikorpi, työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet: (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Sotilaslakimies Katja Wallin (Asevelvollisuusalan johtaja Pasi Kallioniemi) Pääesikunta Vanhempi osastoesiupseeri Tero Koljonen (Neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen) Puolustusministeriö Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen (Koulutusasiantuntija Aino-Inkeri Miestamo) Kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA), Siviilipalveluskeskus Projektikoordinaattori Tanja Namrood (Asiantuntija Mikko Rantala) Helsingin kaupunki Eemeli Valli (Elina Riutta) Varusmiesliitto ry Teemu Mölsä (Vili Nurmi) Aseistakieltäytyjäliitto ry
Esitys
Valtioneuvosto asettaa siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2022-30.4.2025
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio