Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen TEM/2022/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työlomajärjestelyä koskevan Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Olli Sorainen, Hallitusneuvos p.+35 8295048022
Asia
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pekka Orpanalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa työlomajärjestelyä koskeva sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välillä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pekka Orpanan allekirjoittamaan työlomajärjestelyä koskevan sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välillä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen