Ohjelmat MMM/2022/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen esitys Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelmaksi vuosille 2023—2027

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Suomen esitys Euroopan komissiolle tehtäväksi Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelmaksi vuosille 2023—2027. Tukiohjelmaan ehdotetaan sisällytettäväksi tulotuet kotieläintaloudelle, kasvintuotannolle ja puutarhataloudelle tukialueella AB. Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelmasta on neuvoteltu valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välillä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n mukaisesti. Osapuolten välillä on saavutettu yhteinen näkemys Euroopan komissiolle jätettävän tukiohjelmaesityksen sisällöstä (esittelylistan liite 3).
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Suomen esityksen Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelmaksi vuosille 2023—2027 (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset Kotieläintaloudelle ja puutarhataloudelle maksettavat Etelä-Suomen kansalliset tulotuet sekä peltoalaperusteiset tuet rahoitetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentilta (30.20.40). Ehdotuksen mukaan näiden tukien maksuvaltuus olisi vuonna 2023 yhteensä 17,10 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen kansallisen tuen maksuvaltuus alenisi tukiohjelmakauden aikana asteittain siten, että se olisi vuonna 2027 yhteensä enintään 11,60 miljoonaa euroa. Ehdotetut tuet maksetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin 30.20.40 vuosittaisen määrärahan ja menokehyksen rajoissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen