Valtioneuvoston asetus VM/2022/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Saara Rahko, Hallitussihteeri p.+35 8295163126
Asia
Julkisen talouden suunnitelmasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (120/2014; jäljempänä asetus) tehtäisiin neljä muutosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta johtuen hyvinvointialueet lisättäisiin julkisen talouden suunnitelmaan siten että suunnitelmaan tulisi hyvinvointialueita koskeva osa (3 §:n 1 momentti). Toiseksi julkisen talouden osa-aluekohtaisten rahoitusasematavoitteiden asettamista poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevaa sääntelyä (3 §:n 2 momentti) muutettaisiin siten, että mahdollisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitseminen arvioitaisiin jatkossa finanssipoliittisen sopimuksen mukaisesti. Samalla asetuksesta poistettaisiin vaatimus siitä, että poikkeuksellisten olosuhteiden lakattua julkisen talouden suunnitelma on laadittava siten, että finanssipoliittisen lain 5 §:ssä säädetty tavoite julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman parantamisesta vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä voidaan saavuttaa. Lisäksi asetuksesta sekä kumottaisiin niin sanottua kuntatalouden menorajoitetta koskeva säännös (3 §:n 3 momentti). Muutos tulisi voimaan 1.5.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen