Valtioneuvoston asetus UM/2022/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johanna Lahti, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351709
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 28 päivänä toukokuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen