Valtioneuvoston selonteko TEM/2022/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta, Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia

VNS 6/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Markku Kinnunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064792
Asia
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa tavoitteeksi täsmennetty hiilineutraali Suomi 2035 on ollut selkeä lähtökohta kansalliselle ilmasto- ja energiastrategialle. Ilmasto- ja energiastrategia kattaa yhteiskunnan kaikki kasvihuonekaasupäästöt ja nielujen aikaansaamat poistumat. Strategia muodostaa kokonaisvaltaisen toimintaohjelman, jolla edetään hiilineutraaliin ja myöhemmin hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan. Tavoitteisiin pyritään mahdollisimman kustannustehokkaalla, vaikuttavalla ja kestävällä tavalla. Päähuomio sekä strategiassa linjattavissa politiikkatoimissa, että niihin perustuvissa skenaarioissa kiinnitetään EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja -velvoitteiden täyttämiseen ja hallitusohjelman hiilineutraalius 2035 -tavoitteeseen. Uusien politiikka- ja muiden ohjauskeinojen tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukainen ja kestävä siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen