Valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 VN 65/2022

Istunnon ajankohta 30.6.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

30.6.2022 13.51 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Erityisasiantuntija p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta

Puolustusministeriö

Anniina Melasniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140440

Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Mäenpää, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163223

Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Sini Tervo, Lakimies, esittelijä p.029 5163529

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Ympäristöministeriö