Hallituksen esitys SM/2022/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 150/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies p.029 5488573
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain (1284/2021) voimaantulosäännöstä siten, että pelipisteissä tapahtuvaan rahapelaamiseen sovelletaan pakollista tunnistautumista koskevaa sääntelyä kuponkipelaamisen osalta vasta 1.7.2023 lukien. Arpajaislain muuttamisesta annetun lain mukaan pelipisteissä tapahtuvassa kuponkipelaamisessa siirrytään tunnistautuneeseen rahapelaamiseen 1.1.2023. Veikkaus Oy:n tarkoituksena on toteuttaa tunnistautunut pelaaminen korvaamalla vanhentuvat kuponkipelien myyntipäätelaitteet uusilla päätelaitteilla. Maailmanlaajuinen komponenttipula on kuitenkin viivästyttänyt uusien myyntipäätteiden valmistusta. Uusi soveltamisajankohta vastaisi Veikkaus Oy:n myyntipäätelaiteuudistuksen pakottavien olosuhteiden vuoksi muuttunutta toteutusaikataulua. Veikkaus Oy voisi ottaa pakollisen tunnistautumisen käyttöön jo ennen ehdotettua ajankohtaa. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2023 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitys vaikuttaa Veikkaus Oy:n tuottoa ja arpajaisveron määrää kasvattavasti. Veikkaus Oy on arvioinut, että pakollisen tunnistautumisen siirtyessä esityksen mukaisesti eteenpäin yhtiön tuotto kasvaisi noin 3,5 miljoonaa euroa kuukaudessa ja sen maksama arpajaisveron määrä noin 0,2 miljoonaa euroa kuukaudessa verrattuna tilanteeseen, jossa pakollinen tunnistautuminen otettaisiin käyttöön vuoden 2023 alusta lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen