Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 VN 84/2022

Istunnon ajankohta 19.9.2022 18.00

19.9.2022 19.07 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.