Valtioneuvoston selonteko VM/2022/180

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta

VNS 9/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Peppiina Huhtala, Hallitussihteeri p.+35 8295530129
Asia
Valtioneuvoston selonteko Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta tuottaa eduskunnan edellyttämän kokonaisvaltaisen katsauksen valtion kiinteistö- ja toimitilahallintoon sekä sitä toimeenpanevan Senaatti-konsernin toimintaan (EV 194/2020 vp.). Selonteossa kuvataan valtion rakennetun kiinteistöomaisuuden hallintaa ja hoitoa sekä valtion sisäinen vuokrajärjestelmä, jonka perusteella valtion virastot ja laitokset hankkivat toimitiloja käyttöönsä. Selonteossa kuvataan vuokrajärjestelmään vuonna 2016 tehty muutos markkinaperusteisesta vuokrahinnoittelusta omakustannusperusteiseen hinnoitteluun ja arvioidaan sen onnistumista. Selonteossa arvioidaan myös Senaatti-konsernin toimintaa valtion tilapalveluiden tarjoajana. Arvioiden pohjana ovat asiasta teetetyt tutkimukset. Selonteossa kuvataan vuoden 2021 alussa perustetun Senaatti-konsernin ensimmäistä toimintavuotta, jolloin Senaatti-kiinteistöille perustettiin Puolustuskiinteistöt-niminen tytärliikelaitos hoitamaan Puolustusvoimien toimitilatarpeita. Selonteossa kuvataan henkilöstön aseman kehittymistä uudessa konsernissa, liikelaitosten toimitilapalveluita käyttävien virastojen ja laitosten kokemuksia asioinnin sujuvuudesta sekä valtiovarainministeriön ja puolustusministeriön ohjausyhteistyön toimivuutta. Selonteossa vastataan eduskunnan esittämiin Senaatti-konsernia ja valtion tilahallintoa koskeviin kysymyksiin sekä arvioidaan valtion tilahallinnon tulevaisuuden näkymiä ja kehittämistarpeita. Tilahallinnon yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi Senaatti-konsernin toimintaa ja valtion sisäistä vuokrajärjestelmää arvioidaan uudelleen viiden vuoden kuluttua Senaatti-konsernin perustamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen