Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/28

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2022 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 28/2022 vp; EV 108/2022 vp)

HE 28/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Veli-Pekka Hautamäki, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150292
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen