Tasavallan presidentin asetus OM/2022/187

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2022 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus eräiden siementen ja taimiaineiston kauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus eräiden siementen ja taimiaineiston kauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla. Sekä siemenlakiin (600/2019) että taimiaineistolakiin (1205/1994) sisältyy hallintotehtäviä, jotka blankettilakien (Ålands författningssamling 2021:48 ja 2013:97) mukaan kuuluvat maakunnan hallitukselle siltä osin kuin hallinto perustuu maakunnan lainsäädäntövaltaan alalla. Tehtävien hoitamisen vaatimaa erikoisosaamista ja siihen tarvittavia resursseja ei ole Ahvenanmaalla. Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus ja kasvilajikelautakunta hoitavat jo tällä hetkellä niitä tehtäviä, jotka nyt ehdotetaan muodollisesti siirrettäviksi niille Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1.12.2022.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen eräiden siementen ja taimiaineiston kauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen