Valtioneuvoston päätös SM/2023/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, kenraalimajuri Matti Sarasmaa, p. +358 295 421 101

Asia

Helsingissä heinäkuussa 2023 järjestettävän korkean tason vierailun turvallisuusjärjestelyjen tukemiseksi sekä vierailun vuoksi yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi sisärajavalvonta palautetaan 8.–15.7.2023 rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 6 §:ssä säädetyille lentoliikenteen rajanylityspaikoille ja 8 §:n 1 momentissa säädetyille vesiliikenteen rajanylityspaikoille (muut alukset kuin Schengenin rajasäännöstössä tarkoitetut huvialukset) sekä seuraaville maarajan rajanylityspaikoille: Suomen ja Ruotsin välinen maaraja: - Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio Suomen ja Norjan välinen maaraja: - Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki Sisärajavalvonta kohdennetaan rajatarkastusviranomaisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 8.–15.7.2023

Vaikutukset

VIRANOMAISET: Rajavartiolaitos vastaa pääosin sisärajavalvonnan suorittamisesta. Päätös edellyttää Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Poliisi ja Tulli osallistuvat sisärajavalvontaan niillä rajanylityspaikoilla, joilla ne muutoinkin toimivat sekä muilta osin erikseen sovittavalla tavalla. Päätöksestä rajatarkastusviranomaisille aiheutuvat ylimääräiset kustannukset sekä muut vierailusta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset tullaan esittämään katettavaksi toteutuneen mukaisesti vuoden 2023 lisätalousarviossa. RAJANYLITTÄJÄT: Sisärajan ylittäjien on varauduttava rajatarkastuksiin päätöksessä mainituilla rajanylityspaikoilla. Päätös ei merkitse muutosta velvollisuuteen pitää mukana matkustusasiakirjoja. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.