Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 VN 49/2023

Istunnon ajankohta 6.7.2023 13.00

6.7.2023 14.10 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.