Valtioneuvoston periaatepäätös UM/2023/123

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös suuntaviivoista Venäjän federaation kansalaisten maahantulon rajoittamisen jatkamisesta Suomen kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Leena Liukkonen, p. 029 5351547

Asia

Annetaan valtioneuvoston periaatepäätös Venäjän federaation kansalaisten maahantulon ja viisumien myöntämisen merkittävän rajoittamisen jatkamisesta Suomen kansainvälisten suhteiden vaarantumisen perusteella. Valtioneuvoston tavoite on antaa tällä periaatepäätöksellä edellytykset sille, että siinä kuvatulla tavoin ja tarkemman ohjeistuksen myötä Venäjän federaation kansalaisten ei-välttämättömän matkustuksen keskeytys niin Suomeen kuin kauttakulkuliikenteenäkin Suomen kautta muualle Schengen-alueelle jatkuu toistaiseksi. Valtioneuvoston tavoitteena on tällä periaatepäätöksellä varmistaa, että Venäjän federaation kansalaisten maahantulosta ja kauttakulusta ei koidu haittaa Suomen kansainvälisille suhteille.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen suuntaviivoista Venäjän federaation kansalaisten maahantulon rajoittamisen jatkamisesta Suomen kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.