Valtioneuvoston asetus TEM/2023/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Johtava asiantuntija Petra Metsälä, p. +358 295 047 422

Asia

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus ovat tehneet Helsingissä 13. päivänä huhtikuuta 2012 sopimuksen rajat ylittävän yhteistyön edistämiseksi (SopS 56/2012). Sopimuksen hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 25. päivänä toukokuuta 2012 ja sopimus on saatettu kansallisesti voimaan Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (437/2012), joka on astunut voimaan 15. päivänä heinäkuuta 2012.

Venäjän federaation ulkoministeriö on ilmoittanut nootilla, joka on toimitettu Suomen Moskovan suurlähetystölle 25. päivänä lokakuuta 2023, irtisanovansa sopimuksen. Nootin mukaan sopimuksen voimassaolo lakkaa sopimuksen 14 artiklan nojalla 90 päivän kuluttua ilmoituksesta eli 24. päivänä tammikuuta 2024.

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta on julkaistu säädöskokoelman sopimussarjassa 14.11.2023 (SopS 72/2023).

Sopimuksen 14 artiklan perusteella kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen toiselle osapuolelle diplomaattiteitse tapahtuvalla kirjallisella ilmoituksella. Koska sopimus on irtisanottu toisen osapuolen aloitteesta, ainoastaan sopimuksen voimaansaattamisasetus tulee kumota.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24. päivänä tammikuuta 2024, samaan aikaan, kun sopimuksen irtisanominen tulee voimaan.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.