Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2023 VN 8/2023

Istunnon ajankohta 30.11.2023 13.00

30.11.2023 13.53 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.