Eduskunnan kirjelmä STM/2023/76

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2024 11.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (EK 19/2023 vp; LA 21/2023 vp)

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. +358 295 163 515

Asia

Kansanedustaja Matias Marttinen kok ym. ovat tehneet lakialoitteen laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (LA 21/2023 vp).

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.