Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/68

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2024 11.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta (HE 14/2023 vp; EV 78/2023 vp)

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Ida Hakanen, p. +358 295 163 173

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain mielenterveyslain muuttamisesta ja lain hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.