Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2023/52

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2024 11.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 83/2023 vp; EV 74/2023 vp)

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, p. +358 295 047 355

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen ja

vahvistaa lain nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.