Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2024/1

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2024 11.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 70/2023 vp; EV 73/2023 vp)

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Viestintäneuvos Kreetta Simola, p. +358 295 342 609

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi verkon välityspalvelujen valvonnasta ja eräiksi muiksi laeiksi ja

määrää lait tulemaan voimaan 17 päivänä helmikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.