Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ja sopimuksen hyväksyminen OKM/2023/25

« Tasavallan presidentin esittely 12.1.2024 11.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavaan konsortiosopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi.

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Opetusneuvos Laura Taajamaa, p. +358 295 330 317

Asia

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalalle tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Anita Lehikoiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan muutetun konsortiosopimuksen. Suomi hyväksyy konsortiosopimuksen muutokset allekirjoittamalla konsolidoidun konsortiosopimuksen muutoksin.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa tiede- ja kulttuuriministeri Multalan tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Anita Lehikoisen allekirjoittamaan Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan muutetun konsortiosopimuksen ja hyväksyy sanotun sopimuksen muutokset

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.