Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2023/16

« Tasavallan presidentin esittely 26.1.2024 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 81/2023 vp; EV 72/2023 vp)

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Hallitussihteeri Johanna Routio, p. +358 295 250 137

Esitys

Tasavallan presidentti vahvistaa lain jätelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 18 päivänä helmikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.