Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2024/7

« Tasavallan presidentin esittely 26.1.2024 11.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2022 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. +358 295 530 247

Asia

Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 22.11.2023 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2022 tasoituksen. Itsehallintolain mukaan tasavallan presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta.

Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2022 tasoitusta koskevan päätöksen ja määrää valtionvarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.