Viran täyttäminen OM/2024/6

« Tasavallan presidentin esittely 26.1.2024 11.00

Oikeusministeriö

1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Caritha Beatrice Aspelin

Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Paula-Katariina Isojärvi ja käräjätuomari Aapo Aleksi Niskanen

Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Teija Katriina Simula-Moberg

Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeuden esittelijä Jose Eemil Saranpää

Virkoihin 5) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, yksikönpäällikkö Päivi Liisa Kentala ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari Andreas Christopher Wilhelm Uthardt

Virkaan 6) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Jaana Maj-Lis Nyman

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Caritha Beatrice Aspelinin 1.3.2024 lukien,

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Paula-Katariina Isojärven 1.2.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Aapo Aleksi Niskasen 1.2.2024 lukien,

Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Teija Katriina Simula-Mobergin 1.3.2024 lukien,

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeuden esittelijän Jose Eemil Saranpään 1.2.2024 lukien,

Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, yksikönpäällikkö Päivi Liisa Kentalan 1.2.2024 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Andreas Christopher Wilhelm Uthardtin 1.2.2024 lukien ja

Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Jaana Maj-Lis Nymanin 1.3.2024 lukien

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

 1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
 2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
 3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
 4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *
 5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
 6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *
 7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
 8. Ansioyhdistelmä (virka 4) *
 9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 5) *
 10. Ansioyhdistelmä (virat 5) *
 11. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 6) *
 12. Ansioyhdistelmä (virka 6) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.