Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen OM/2024/8

« Tasavallan presidentin esittely 26.1.2024 11.00

Oikeusministeriö

Kansainvälisestä yhteistyöstä joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, sotarikosten ja muiden kansainvälisten rikosten tutkinnassa ja syytteeseenpanossa tehdyn Ljubljanan-Haagin yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, p. +358 295 150 112

Asia

Valtiosihteeri Teija Makkoselle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similälle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Ljubljanan-Haagin yleissopimus kansainvälisestä yhteistyöstä joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, sotarikosten ja muiden kansainvälisten rikosten tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa valtiosihteeri Teija Makkosen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän allekirjoittamaan Ljubljanan-Haagin yleissopimuksen kansainvälisestä yhteistyöstä joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, sotarikosten ja muiden kansainvälisten rikosten tutkinnassa ja syytteeseenpanossa

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.