Ahvenanmaan maakuntalait OM/2024/19

« Tasavallan presidentin esittely 26.1.2024 11.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan asioiden käsittely tasavallan presidentin esittelyssä 26.1.2024

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden

2. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

3. Landskapslag om Ålands tvistenämnd för energimarknaden

4. Landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd

5. Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

Esitys

Tasavallan presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistan 3 kohdassa mainitun maakuntalain raukeamaan 4 §:n 3 momentin toisen virkkeen osalta ja muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan esityslistan 1-3 kohdassa mainittuihin maakuntalakeihin.

Tasavallan presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla sekä siltä osin kuin nämä perusteet eroavat toisistaan, korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistan 4 kohdassa mainitun maakuntalain raukeamaan seuraavien lainkohtien osalta:

- 6 §:n 1 momentti ja 2 momentin toinen virke

- 7 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 ja 2 kohta

- 8 §:n 2, 3 ja 4 momentti

- 14 §

- 15 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentin 4 kohta

- 16 §

- 17 §:n 1 momentin toinen virke ja 2 momentin 1 kohta sekä

- 27 §:n 1 momentin 3 kohta

sekä muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan esityslistan 4 kohdassa mainittuun maakuntalakiin.

Tasavallan presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä esityslistan 5 kohdassa mainitun maakuntalain raukeamaan 22 §:n 2 momentin osalta sekä muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakiin.

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.