Viran täyttäminen OM/2024/25

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2024 13.00

Oikeusministeriö

1) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Essi Emilia Kinnunen

Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Anna-Maija Ruohoniemi, hovioikeudenneuvos Maarit Elisabet Leppänen, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Sanna Pauliina Mikkola, hovioikeudenneuvos Otto Antero Ollikainen ja hovioikeudenneuvos Saini Johanna Siitarinen

Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Milja Anneli Wallin, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Samuli Matias Yli-Rahnasto, määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä, asessori Antto Aleksi Orasmaa ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, vanhempi oikeussihteeri Aksu Marko Jokinen

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Essi Emilia Kinnusen 1.3.2024 lukien,

Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 14) määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Anna-Maija Ruohoniemen 1.7.2024 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Maarit Elisabet Leppäsen 1.7.2024 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Sanna Pauliina Mikkolan 1.7.2024 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Otto Antero Ollikaisen 1.7.2024 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Saini Johanna Siitarisen 1.7.2024 lukien ja

Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan (T 12) määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Milja Anneli Wallinin 1.7.2024 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Samuli Matias Yli-Rahnaston 1.7.2024 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hovioikeuden esittelijän, asessori Antto Aleksi Orasmaan 1.9.2024 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, vanhemman oikeussihteerin Aksu Marko Jokisen 1.7.2024 lukien

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virat 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.