Eduskunnan kirjelmä OM/2024/33

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2024 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä EK 20/2023 vp Hallituksen kirjelmästä Eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

Oikeusministeriöön on 20.12.2023 saapunut Eduskunnan kirjelmä Hallituksen kirjelmästä Eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta (EK 20/2023 vp - M 3/2023 vp). Kirjelmän mukaan eduskunta on hylännyt Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. Tasavallan presidentti päätti istunnossa 2.11.2023 ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta antaa Ahvenanmaan maakuntapäivien edellä tarkoitetun aloitteen eduskunnalle käsiteltäväksi.

Esitys

Tasavallan presidentti päättää merkitä Eduskunnan kirjelmän pöytäkirjaan sekä lähettää kirjelmän Ahvenanmaan maakuntapäivien tietoon

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.