Hallituksen tiedot ja kokoonpano

48. Lehto | 18.12.1963 - 12.9.1964

Puoluejakauma nimityspäivänä
Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue
Pääministeri
Lehto, Reino Ragnar 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Pääministerin sijainen
Nuorvala, Aarne Johannes 18.12.1963 8.6.1964 ammatti/virkamies
Oittinen, Reino Henrik 12.6.1964 12.9.1964 ammatti/virkamies
Ministeri valtioneuvoston kansliassa
Nuorvala, Aarne Johannes 18.12.1963 8.6.1964 ammatti/virkamies
Ulkoasiainministeri
Hallama, Eino Jaakko Untamo 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Ministeri ulkoasiainministeriössä
Mattila, Olavi Johannes 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Oikeusministeri
Merimaa, Henrik Olavi 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Sisäasiainministeri
Hannus, Arno Viktor Gustaf 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Puolustusministeri
Leinonen, Kaarlo Olavi 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Valtiovarainministeri
Rekola, Esko Johannes 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Ministeri valtiovarainministeriössä
Tuominen, Heikki Aukusti 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Opetusministeri
Oittinen, Reino Henrik 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Maatalousministeri
Suomela, Vilho Samuli 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Niskala, Martti Alfred 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Kauppa- ja teollisuusministeri
Mattila, Olavi Johannes 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä
Niini, Aarno Maurits 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Sosiaaliministeri
Ojala, Olof Edvinson 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies
Ministeri sosiaaliministeriössä
Kull, Magnus Ingmar 18.12.1963 12.9.1964 ammatti/virkamies

Puoluejakauma

18.12.1963
ammatti/virkamies 15
12.9.1964
ammatti/virkamies 14

30.3.2023 4.11. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.