Hallituksen tiedot ja kokoonpano

58. Miettunen II | 30.11.1975 - 29.9.1976

Puoluejakauma nimityspäivänä
Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue
Pääministeri
Miettunen, Martti Juhani 30.11.1975 29.9.1976 Keskusta
Pääministerin sijainen
Sorsa, Taisto Kalevi 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Ministeri valtioneuvoston kansliassa
Karpola, Reino 30.11.1975 29.9.1976 Keskusta
Ulkoasiainministeri
Sorsa, Taisto Kalevi 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Ministeri ulkoasiainministeriössä
Lehto, Sakari Tapani 12.12.1975 29.9.1976 ammatti/virkamies
Oikeusministeri
Gestrin, Lars Olof Kristian 30.11.1975 29.9.1976 RKP
Sisäasiainministeri
Tiilikainen, Paavo Herman 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Ministeri sisäasiainministeriössä
Hänninen, Mauno Olavi 30.11.1975 29.6.1976 SKDL
Hautala, Uuno Arvo 29.6.1976 29.9.1976 SKDL
Puolustusministeri
Melin, Ingvar Selimson 30.11.1975 29.9.1976 RKP
Valtiovarainministeri
Paavela, Paul 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Ministeri valtiovarainministeriössä
Luukka, Viljo Johannes 30.11.1975 9.4.1976 ammatti/virkamies
Rekola, Esko Johannes 9.4.1976 29.9.1976 ammatti/virkamies
Opetusministeri
Väyrynen, Paavo Matti 30.11.1975 29.9.1976 Keskusta
Ministeri opetusministeriössä
Kivistö, Kalevi Johannes 30.11.1975 29.9.1976 SKDL
Maa- ja metsätalousministeri
Linna, Heimo Immanuel 30.11.1975 29.9.1976 Keskusta
Liikenneministeri
Hjerppe, Kauko Kustaa 30.11.1975 29.9.1976 SKDL
Kauppa- ja teollisuusministeri
Rantala, Eero Yrjö Juhani 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä
Lehto, Sakari Tapani 12.12.1975 29.9.1976 ammatti/virkamies
Sosiaali- ja terveysministeri
Toivanen, Irma Hellin 30.11.1975 29.9.1976 Liberaalinen kansanpuolue
Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä
Työläjärvi, Pirkko Annikki 30.11.1975 29.9.1976 SDP
Työvoimaministeri
Aitio, Paavo Johannes 30.11.1975 29.9.1976 SKDL

Puoluejakauma

30.11.1975
SDP 5
Keskusta 4
SKDL 4
RKP 2
Liberaalinen kansanpuolue 1
ammatti/virkamies 1
29.9.1976
SDP 5
Keskusta 4
SKDL 4
RKP 2
ammatti/virkamies 2
Liberaalinen kansanpuolue 1

19.1.2022 3.34. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.