Hallituksen tiedot ja kokoonpano

65. Aho | 26.4.1991 - 13.4.1995

Puoluejakauma nimityspäivänä
Ministeri Nimitetty Eronnut Puolue
Pääministeri
Aho, Esko Tapani 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta
Pääministerin sijainen
Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 23.8.1991 Kokoomus
Salolainen, Pertti Edvard 23.8.1991 13.4.1995 Kokoomus
Ulkoasiainministeri
Väyrynen, Paavo Matti 26.4.1991 5.5.1993 Keskusta
Haavisto, Heikki Johannes 5.5.1993 3.2.1995 Keskusta
Rantanen, Paavo Ilmari 3.2.1995 13.4.1995 ammatti/virkamies
Ministeri ulkoasiainministeriössä
Kankaanniemi, Toimi Olavi 26.4.1991 28.6.1994 Kristillinen liitto
Salolainen, Pertti Edvard 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Juhantalo, Kauko Johannes 3.5.1991 3.8.1992 Keskusta
Tuomisto, Pekka Juhani Konstantin 3.8.1992 1.8.1993 Keskusta
Kääriäinen, Seppo Arimo 1.8.1993 13.4.1995 Keskusta
Oikeusministeri
Pokka, Pirkko Hannele 26.4.1991 30.4.1994 Keskusta
Jäätteenmäki, Anneli Tuulikki 1.5.1994 13.4.1995 Keskusta
Sisäasiainministeri
Pekkarinen, Reijo Mauri Matias 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta
Puolustusministeri
Rehn, Märta Elisabeth 26.4.1991 1.1.1995 RKP
Enestam, Jan-Erik 2.1.1995 13.4.1995 RKP
Valtiovarainministeri
Viinanen, Iiro Tahvo Juhani 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Ministeri valtiovarainministeriössä
Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Opetusministeri
Uosukainen, Riitta Maria 26.4.1991 11.2.1994 Kokoomus
Heinonen, Olli-Pekka 11.2.1994 13.4.1995 Kokoomus
Ministeri opetusministeriössä
Isohookana-Asunmaa, Tytti Maria 26.4.1991 13.4.1995 Keskusta
Maa- ja metsätalousministeri
Pura, Martti Heikki 26.4.1991 12.4.1994 Keskusta
Pesälä, Veijo Mikko 12.4.1994 13.4.1995 Keskusta
Liikenneministeri
Norrback, Johan Ole 26.4.1991 13.4.1995 RKP
Kauppa- ja teollisuusministeri
Juhantalo, Kauko Johannes 26.4.1991 3.8.1992 Keskusta
Tuomisto, Pekka Juhani Konstantin 3.8.1992 1.8.1993 Keskusta
Kääriäinen, Seppo Arimo 1.8.1993 13.4.1995 Keskusta
Ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä
Salolainen, Pertti Edvard 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Sosiaali- ja terveysministeri
Kuuskoski, Eeva Maija Kaarina 26.4.1991 24.4.1992 Keskusta
Huuhtanen, Jorma Kalevi 24.4.1992 13.4.1995 Keskusta
Ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä
Kankaanniemi, Toimi Olavi 26.4.1991 28.6.1994 Kristillinen liitto
Pokka, Pirkko Hannele 3.5.1991 17.5.1991 Keskusta
Rehn, Märta Elisabeth 17.5.1991 1.1.1995 RKP
Enestam, Jan-Erik 2.1.1995 13.4.1995 RKP
Työministeri
Kanerva, Ilkka Armas Mikael 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Ympäristöministeri
Pietikäinen, Sirpa Maria 26.4.1991 13.4.1995 Kokoomus
Ministeri ympäristöministeriössä
Rusanen, Pirjo Maija 26.4.1991 2.1.1995 Kokoomus
Taina, Anneli Kristiina 2.1.1995 13.4.1995 Kokoomus

Puoluejakauma

26.4.1991
Keskusta 8
Kokoomus 6
RKP 2
Kristillinen liitto 1
13.4.1995
Keskusta 7
Kokoomus 6
RKP 2
ammatti/virkamies 1

15.8.2022 9.52. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.