Ministerin tiedot

Holsti, Eino Rudolf Woldemar

1890

Ministeripäivät

Syntymäaika ja -paikka: 8.10.1881 Jyväskylä
Ammatti ja koulutus: Diplomaatti, filosofian tohtori, senaattori.

Ministeriydet

Hallitus ja aika Ministeriys Puolue Ministeripäivät
22. Cajander III
12.3.1937 - 16.11.1938 Ulkoasiainministeri Edistyspuolue 615
21. Kallio IV
17.2.1937 - 12.3.1937 Pääministerin sijainen Edistyspuolue 24
7.10.1936 - 12.3.1937 Ulkoasiainministeri Edistyspuolue 157
7. Vennola II
9.4.1921 - 20.5.1922 Ulkoasiainministeri Edistyspuolue 407
6. Erich
15.3.1920 - 9.4.1921 Ulkoasiainministeri Edistyspuolue 391
5. Vennola
15.8.1919 - 15.3.1920 Ulkoasiainministeri Edistyspuolue 214
4. Castren K.
28.4.1919 - 15.8.1919 Ulkoasiainministeri Edistyspuolue 110
Yhteensä 1890

20.10.2021 19.3. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.