Suositus viittomakielen käytöstä

Verkkosivusisältöjen kääntäminen ja palvelujen hankinta

Viittomakielisiä tulee palvella myös valtioneuvoston ja ministeriöiden verkkosivuilla. Valtioneuvoston viestintäsuositus on, että ministeriöiden verkkosivujen sisällöistä käännetään sekä suomalaiselle että suomenruotsalaiselle viittomakielelle

  • valtioneuvoston ja ministeriöiden perustiedot
  • ministeriön hallinnonala, tehtävä ja vastuualueet
  • ministeriön johto
  • yhteystiedot lisätietoja varten
  • tietosuoja-osiot.

Lisäksi ministeriöiden tulisi miettiä, onko omissa sisällöissä jotakin erityisesti kuulovammaisille ja viittomakieltä käyttäville ihmisille tärkeää. 

Viittomakielten tulkkauksen ja kääntämisen hankinta

Ministeriöt huolehtivat itse viittomakielten tulkkaus- ja käännöspalveluiden hankinnasta ja kuluista hankintalain mukaisesti. Jos ministeriön viittomakielten tulkkaus- ja käännöspalveluiden ostojen arvioidaan olevan yli 60 000 euroa (hankinnan ennakoitu arvo), tulkkaus- ja käännöspalvelut tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Jos ennakoitu arvo on yli 20 000 euroa, tulee hankinta kilpailuttaa valtioneuvoston hankintaohjeen mukaisesti kevyellä kilpailutuksella pyytämällä tarjouksia 3–5 toimijalta.