Suositus viittomakielten käytöstä valtioneuvoston viestinnässä

Suositus viittomakielten käytöstä (2019) asettaa ministeriöille yhtenäiset kriteerit viittomakielten käytölle viestinnässä. Suositus täydentää jo olemassa olevia valtioneuvoston viestintäsuosituksia, ja se koskee suomalaista sekä suomenruotsalaista viittomakieltä.

Suosituksen päivitystyö käynnistyy vuonna 2024.

Suositus viittomakielten käytöstä valtioneuvoston viestinnässä

 

Lisätietoja

Heli Suominen, viestintäpäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Viestintäosasto Puhelin:0295161089   Sähköpostiosoite: